Политика за поверителност и Общи условия – Поръчка

Политика за поверителност и Общи условия

Megdan.com се ангажира да запази поверителността ви. Свържете се с нас на адрес megdan@gmail.com, ако имате някакви въпроси или проблеми, свързани с използването на вашите лични данни и ние с удоволствие ще ви помогнем.

Използвайки този сайт или нашите услуги, вие се съгласявате с Обработката на вашите лични данни, както е описано в тази Декларация за поверителност.

Тази Декларация за поверителност е част от нашите Общи условия; като се съгласите с Общите условия, също така приемате тези Правила. В случай на сблъсък на термините, използвани в Общите условия и Декларацията за поверителност, последните имат предимство.

Съдържание

 1. Дефиниции, използвани в настоящата Политика
 2. Принципите за защита на данните, които следваме
 3. Какви права имате относно личните си данни
 4. Какви лични данни събираме за вас
 5. Как използваме вашите лични данни
 6. Кой друг има достъп до личните ви данни
 7. Как осигуряваме вашите данни
 8. Информация за „бисквитките“
 9. Информация за връзка

Дефиниции

Лични данни – всяка информация, свързана с идентифицирано или подлежащо на идентификация физическо лице.
Обработка – всяка операция или набор от операции, които се извършват на лични данни или на набори от лични данни.
Субект на данните – физическо лице, чиито лични данни се обработват.
Дете – физическо лице под 16-годишна възраст.
Ние / нас (с главни букви или не) – Megdan.com

Принципи за защита на данните

Обещаваме да следваме следните принципи за защита на данните:

 • Обработката е законна, справедлива, прозрачна. Нашите дейности по обработка имат законно основание. Винаги разглеждаме вашите права преди обработката на лични данни. Ние ще ви предоставим информация относно обработката при поискване.
 • Обработката е ограничена до целта. Дейностите по обработката отговарят на целта, за която са събрани личните данни.
 • Обработката се извършва с минимални данни. Ние само събираме и обработваме минималното количество лични данни, необходими за всякакви цели.
 • Обработката е ограничена с времеви период. Няма да съхраняваме личните ви данни повече от необходимото.
 • Ще направим всичко по силите си, за да гарантираме точността на данните.
 • Ще направим всичко възможно, за да гарантираме целостта и поверителността на данните.

Права на субекта на данни

Предметът на данните има следните права:

 • Право на информация – което означава, че трябва да знаете, че личните ви данни се обработват; какви данни се събират, откъде се получават и защо и от кого се обработват.
 • Право на достъп – което означава, че имате право на достъп до данните, събрани от / около вас. Това включва правото ви да поискате и да получите копие от събраните от Вас лични данни.
 • Право на поправка – което означава, че имате право да поискате поправка или изтриване на вашите лични данни, които са неточни или непълни.
 • Право за изтриване – което означава, че при определени обстоятелства можете да поискате личните Ви данни да бъдат изтрити от нашите записи.
 • Право на ограничаване на обработката – което означава, че при определени условия имате право да ограничите обработката на личните ви данни.
 • Право на възражение срещу обработката – което означава, че в определени случаи имате право да се противопоставите на обработката на личните си данни, например в случаите на директен маркетинг.
 • Право на възражение срещу автоматизирана обработка – което означава, че имате право да се противопоставите на автоматизираната обработка, включително профилиране; и да не подлежи на решение, основано единствено на автоматизирана обработка. Това право можете да упражнявате винаги, когато има резултат от профилирането, което води до правни последици, които засягат или засягат значително вас.
 • Право на преносимост на данни – имате право да получавате личните си данни във формат, който може да се чете от машината или ако е възможно, като директно прехвърляне от един процесор към друг.
 • Право да подадете жалба – в случай, че откажем да подадем молбата си съгласно Правата на достъп, ние ще ви предоставим причина защо. Ако не сте доволни от начина на обработване на молбата, моля свържете се с нас.
 • Право на оттегляне на съгласието – имате право да оттеглите всяко дадено съгласие за обработка на вашите лични данни.

Данните, които събираме

 • Информацията, която сте ни предоставили
  Това може да е вашият имейл адрес, име, адрес за фактуриране, домашен адрес и т.н. – основно информация, която е необходима за доставка на продукт / услуга или за подобряване на потребителския ви опит с нас. Запазваме информацията, която ни предоставяте, за да коментирате или да изпълнявате други дейности на уебсайта. Тази информация включва например вашето име и имейл адрес.
 • Автоматично събрана информация за вас
  Това включва информация, която се съхранява автоматично от „бисквитки“ и други инструменти за сесии. Например информацията за вашата кошница, вашия IP адрес, историята на пазаруването (ако има такава) и т.н. Тази информация се използва за подобряване на вашето клиентско изживяване. Когато използвате нашите услуги или разглеждате съдържанието на нашия уебсайт, вашите дейности могат да бъдат регистрирани.

Публично достъпна информация

Можем да съберем информация за вас, която е обществено достъпна.

Как използваме вашите лични данни

Ние използваме вашите лични данни, за да:

 • да ни предоставяме услугата. Това включва например регистрирането на профила ви; предоставяне на други продукти и услуги, които сте поискали; предоставяне на рекламни материали по ваше желание и комуникация с вас във връзка с тези продукти и услуги; комуникация и взаимодействие с вас; и ви уведомява за промени в услугите.
 • да подобрите вашето клиентско изживяване;
 • да изпълняват задължение по закон или договор;

Ние използваме вашите лични данни на законни основания и / или с вашето съгласие.

Въз основа на сключване на договор или изпълнение на договорни задължения ние обработваме вашите лични данни за следните цели:

 • да ви идентифицирам;
 • да ви предоставим услуга или да ви изпратим / предлагаме продукт;
 • да комуникират или за продажби или фактуриране;

Въз основа на легитимен интерес ние обработваме вашите лични данни за следните цели:

 • да Ви изпратим персонализирани оферти * (от нас и / или нашите внимателно подбрани партньори);
 • да управляваме и анализираме нашата клиентска база (покупателно поведение и история), за да подобрим качеството, разнообразието и наличието на предлаганите / предлаганите продукти / услуги;
 • за провеждане на анкети, свързани с удовлетворението на клиентите;

Докато не сте ни информирали друго, ние Ви предлагаме продукти / услуги, които са подобни или същите като поведението Ви за пазаруване / браузване, за да бъдете законният ни интерес.

С Ваше съгласие ние обработваме вашите лични данни за следните цели:

 • да Ви изпращаме бюлетини и оферти за кампании (от нас и / или нашите внимателно подбрани партньори);
 • за други цели, за които сме поискали вашето съгласие;

Ние обработваме вашите лични данни, за да изпълним задълженията, произтичащи от закона и / или да използваме вашите лични данни за опции, предвидени от закона. Запазваме си правото да събираме анонимизирани данни и да използваме такива данни. Ние ще използваме данни извън обхвата на тази Политика само когато е анонимна. Запазваме Вашите платежни данни и друга информация, събрана за вас, толкова дълго, колкото е необходимо за счетоводни цели или други задължения, произтичащи от закона, но не по-дълго от законово определения срок.

Можем да обработим Вашите Лични данни за допълнителни цели, които не са споменати тук, но са съвместими с първоначалната цел, за която са събрани данните. За да постигнем това, ще гарантираме, че:

 • връзката между целите, контекста и естеството на личните данни е подходяща за по-нататъшна обработка;
 • по-нататъшната обработка не би навредила на вашите интереси и
 • ще има подходяща предпазна мярка за обработка.

Ще Ви информираме за всякакви допълнителни обработки и цели.

Кой друг може да има достъп до личните ви данни

Не споделяме вашите лични данни с непознати. Лични данни за вас в някои случаи се предоставят на нашите доверени партньори, за да направите възможно предоставянето на услугата или да подобрим вашето клиентско изживяване. Работим само с партньори за обработка, които са в състояние да осигурят адекватно ниво на защита на вашите лични данни. Ние разкриваме Вашите лични данни на трети лица или на държавни служители, когато сме законово задължени да го направим. Може да разкрием Вашите Лични данни на трети страни, ако сте  дали съгласието си или ако има друго правно основание за това.

Как осигуряваме вашите данни

Ние правим всичко възможно, за да запазим личните ви данни в безопасност. Използваме безопасни протоколи за комуникация и прехвърляне на данни (като HTTPS). Използваме анонимни и псевдоними, когато е подходящо. Ние наблюдаваме нашите системи за възможни уязвими места и атаки.

Въпреки че се стремим към всичко възможно, не можем да гарантираме сигурността на информацията. Обещаваме обаче да уведомим съответните органи за нарушения на данните. Ще ви уведомим и ако съществува заплаха за вашите права или интереси. Ще направим всичко възможно, за да предотвратим нарушения на сигурността и да помогнем на властите да настъпят нарушения.

Ако имате профил при нас, имайте предвид, че трябва да запазите потребителското име и паролата си в тайна.

Деца

Ние нямаме намерение да събираме или съзнателно събираме информация от деца. Ние не насочваме децата към нашите услуги.

Промени в тези правила за поверителност

Ние си запазваме правото да направим промяна в тази Декларация за поверителност.
Последната промяна е направена на 30 май 2018 г.

Общи условия

 1. OБЩИ РАЗПОРЕДБИ

megdan.com е уебсайт за електронна търговия – продажба и доставка на публикуваните в него стоки.

Настоящият документ съдържа Общите условия на договор за ползването на уебсайт-а и заявяването и закупуването на предлаганите чрез megdan.com – електронна интернет-страница стоки, между megdan.com, наричано по-долу за краткост “Доставчик”, от една страна и от друга – лицето, съгласило се с настоящите Общи условия, наречено по-долу за краткост “Клиент”.

Доколкото предлаганите от megdan.com стоки са разнообразни и постоянно допълвани и модифицирани с оглед тяхното усъвършенстване и разширяване на продуктовия каталог, както и във връзка със законодателни промени, които рефлектират върху условията за предлагането им, настоящите Общи условия могат да бъдат променяни едностранно от Доставчика.

При извършване на промени в Общите условия, Доставчикът се задължава да уведоми Клиента като изпрати на електронната му поща и/или публикува на видно място в megdan.com или в клиентския му профил съобщение за изменението на Общите условия, текста на измененията или електронна препратка към Интернет страница, на която са достъпни изменените Общи условия и му даде достатъчен срок да се запознае с тях.

Промените в Общите условия не засягат отношенията между Клиента и Доставчика, възникнали във връзка с валидно подадена преди уведомлението по заявка за покупка на стока.

2. ДЕФИНИЦИИ

При тълкуването и прилагане на настоящите Общи условия, посочените по-долу термини и изрази имат следното значение:

Уебсайт/сайт” („website„) е обособено място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси.

Клиент” е физическо лице, навършило 18 години, или юридическо лице, които са приели настоящите Общи условия.

Клиентски профил” е обособена част от megdan.com, съдържаща информация за Клиентa, която е предоставил при регистрацията му и съхранявана от Доставчика, като достъпът до клиентския профил се осъществява чрез въвеждане на потребителско име и парола. Клиентският профил дава възможност на Клиента да разглежда и редактира своите данни, въведени при регистрацията, записите в адресната книга, да има достъп до информация за всички свои заявки за закупуване на стоки от интернет-страницата за електронна търговия megdan.com, да променя паролата си за достъп, да се абонира, съответно да се откаже от абонамента, за получаване на информационен бюлетин и др.

Потребителско име” е избран от Клиента уникален код от букви и/или цифри, посредством които той се индивидуализира в megdan.com.

Парола” е избран от Клиента код от букви и/или цифри, който заедно с потребителското име го индивидуализира и му предоставя възможността да извършва валидни заявки за закупуване на предлаганите в megdan.com стоки и услуги.

Производител” е всяко физическо или юридическо лице, което по занятие произвежда стоки в завършен вид или съществено променя или преправя стока с оглед пускането й на пазара или се представя за производител, като поставя върху стоката, опаковката й или върху техническата ,или търговската документация за нея своето име или фирма, свой производствен или друг отличителен знак.

Опаковка” са съдове и всякакви други приспособления или материали, които са годни да изпълняват функцията да съдържат и съхраняват различни стоки, предлагани пряко на Клиента.

Продажна цена” е крайната цена за бройка или за определено количество стока или за услуга, включваща данъка върху добавената стойност и всички допълнителни данъци и такси.

Случайно събитие” е непредвидено към момента на сключването на договора обстоятелство от извънреден характер, което прави изпълнението му обективно невъзможно.

Електронна препратка” е връзка, обозначена в определена Интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга Интернет страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи.

IP Адрес” (“IP address”) е уникален идентификационен номер, асоцииращ компютър, Интернет страница или ресурс на Клиента, по начин, който позволява локализирането им в глобалната Интернет мрежа.

Бисквитка” (“cookie”), е пакет информация, изпратен от уеб сървър към Интернет браузър, а след това връщан от браузъра всеки път, когато той получи достъп до този сървър.

Търговски съобщения” са рекламни или други съобщения, представящи пряко или косвено стоките или услугите на лице, извършващо търговска или занаятчийска дейност или упражняващо регулирана професия.

Злоумишлени действия” са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, в това число изпращане на нежелана поща (непоискани търговски съобщения, SPAM, JUNK MAIL), препълване на каналите (FLOOD), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане на „троянски коне” или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право.

Интернет страница” е съставна и обособена част от уебсайт.

3. ПРЕДМЕТ

Доставчикът предоставя на Клиента възможност да закупува предлаганите в megdan.com стоки след регистрация чрез отправяне на заявка и заплащане на съответната продажна цена, при съобразяване и стриктно спазване от страна на Клиента с тези Общи условия, както и на допълнително посочени на съответните Интернет страници в megdan.com изисквания за конкретните стоки.

4. ЦЕНИ

Всички цени в megdan.com са в български лева, с включен ДДС.

Указаните в megdan.com цени на отделните стоки са за единично количество.

Дължимата от Клиента продажна цена е посочената в поканата за закупуване на стоката към момента на подаване на заявката за покупка.

Разходите за доставка на територията на Република България са описани враздел УСЛОВИЯ ЗА ДОСТАВКА.

5. УСЛОВИЯ ЗА ДОСТАВКА

Терминологията, която е употребена в тези условия за доставка, е съгласувана с точка 2. ДЕФИНИЦИИ от Общите условия.

За да получи правото да извършва валидни заявки за закупуване на предлаганите в megdan.com стоки, Клиентът трябва да е попълнил вярно on-line електронната регистрационна форма. При попълване на електронната форма за регистрация, Клиентът предоставя пълни и верни данни относно самоличността си и другите изискуеми от електронната форма на Доставчика данни. Така създава своя потребителски профил.
В случай, че Клиентът предостави неверни данни или не са отразени настъпили промени в срока по предходната алинея, Доставчикът има право да спре незабавно и без предизвестие поддържането на потребителския профил на Клиента. Преди извършване на заявка, Клиентът може свободно да поправя въведената от него информация в регистрационната форма. Клиентът получава достъп до формата за подаване на заявки за покупка на предлаганите в megdan.com стоки, след като влезе в потребителския си профил с правилно попълнени потребителско име и парола.
Подаването на заявка за покупка от Клиента се осъществява чрез последователното извършване на следните действия – определяне на вида и количеството на стоката и потвърждение на заявката чрез натискане на виртуален бутон „Купи”, обозначен срещу съответна стока. Ако такъв бутон липсва, значи съответният артикул евентуално не е наличен. В този случай не е посочена и цена. При това положение се дава възможност на Клиента да отправи запитване до megdan.com чрез формата за контакти или чрез посочените телефони в секция Контакти на сайта. Така клиентът пълни своята \“количка\“. След преглед на информацията за поръчката с възможност за промяна на адреса за доставка, попълване на необходимите данни за фактура/ако Клиентът желае такава/, се стига до потвърждаване на поръчката с натискане на бутона \“Потвърди поръчката\“. Това става възможно след като Клиентът постави отметка, с която удостоверява, че той се е запознал с Общите условия за извършване на поръчка.
При посочени непълен, неверен или грешен адрес и/или телефонен номер при подаване на заявката, се счита, че същата е невалидна и за Доставчика не възниква задължение за нейното изпълнение.
Заявката за покупка се приема от Доставчика чрез изпращане на съобщение до електронната пощенска кутия за кореспонденция с Клиента (ако бъде посочена такава), което съдържа информация за основните характеристики на потвърдената поръчка.
Заявката поражда действие между страните, след проверка на наличността на заявената за покупка стока и след потвърждаване на валидността й на посочения от Клиента телефон за връзка или чрез изпращане на съобщение до електронната му пощенска кутия за кореспонденция. Статусът на поръчките на Клиента може да бъде проверен от него във всеки един момент в секцията\“Поръчки\“, която е видима когато Клиентът е влязъл в потребителския си профил.
Договорът между Доставчика и Клиента се счита за сключен след потвърждаване на заявката от Доставчика.
megdan.com поема задължението да се обади на обявения от Клиента телефон, за да уточнят времето и ако е необходимо мястото за получаването на стоката от потвърдената поръчка, както и други съпътстващи продажбата подробности.
Стоката се предава на Клиента във всички случаи след като Клиентът заплати за нея.
Стоката се доставя в подходяща опаковка, съобразно вида й и транспорта за доставка.
Стоката се предава на Клиента или на трето, посочено от Клиента лице, което приема и потвърждава получаването на същата от името на Клиента.
В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за доставка на посочения от него адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, Доставчикът се освобождава от задължението си да достави заявената за закупуване стока. Клиентът може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички разходи по доставката. В този случай започва да тече съответно нов срок за доставка от момента на потвърждението по предходното изречение и извършване на плащане.
Клиентът има право да откаже да получи заявената от него за покупка стока, когато:
– доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от Клиента и това може да се установи чрез обикновения й преглед;
– при транспортирането стоката, същата е била повредена по вина на Доставчика.

6. СТОЙНОСТ НА ДОСТАВКАТА

Имате възможност да избира между два начина на доставка:

 1. Доставка с куриер до врата: 5.70 лв.

– в този случай, поръчката ще бъде доставена от куриера до Вашата врата, а стойността на услугата, която трябва да заплатите е 5.70 лв. (според тарифите на Спиди) + стойността на поръчката.

2. Доставка до офис на куриерска фирма Спиди: 4.80 лв.

– в този случай, поръчката ще бъде доставена до посочен от Вас офис на куриерска фирма Спиди, а стойността на услугата, която трябва да заплатите е 4.80 лв. (според тарифите на Спиди) + стойността на поръчката.

Моля, посочете офиса на фирма Спиди в полето \“ Бележки и специални искания \“в края на поръчката.

7. НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ

Поръчаните продукти могат да се платят по два начина:

 • „Плащане при доставка“:

– Общата стойност по направената поръчка се заплаща на куриера при получаване на пратката (Наложен платеж).

В полето „Обща сума“, в края на поръчката ще видите общата стойност на Вашата поръчка, която ще заплатите на кутиера.

Ако Ви бъде поискана по-висока сума, моля не приемайте пратката и веднага ни сигнализирайте.

Важно:

В присъствието на куриера ще имате 15 мин., през които ще можете да разопаковате пратката и да се уверите в нейната цялост и безупречен вид. Ако забележите възможен проблем, настъпил при транспортирането и до Вас, имате право да откажете пратката, като се обосновете и опишете рекламацията пред куриера.

След приемане на пратката от Ваша страна е невъзможно да се предяви рекламация, настъпила в следствие неправилно транспортиране.

8. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА

Доставчикът полага грижа информацията в интернет-страницата да се поддържа винаги вярна и актуална, но не гарантира за достоверността и пълнотата на същата.

Доставчикът не носи отговорност за непредоставяне на достъп до интернет-страницата, както и за необработването или ненавременното обработване на заявките за покупка, при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет и в предоставянето на услуги извън контрола на Доставчика.

Доставчикът не гарантира, че достъпът до интернет-страницата ще бъде непрекъсваем, навременен, сигурен и свободен от грешки, доколкото това е извън възможностите, контрола и волята на Доставчика.

Доставчикът не носи отговорност за начина, по който Клиентът използва уебсайта megdan.com, както и възможните злоумишлени и противоправни действия, извършвани от Клиента.

9. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КЛИЕНТА

Клиентът се задължава:

– да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен пощенски адрес за кореспонденция;
– да плати цената на заявената от него стока в сроковете и по начина, предвидени в тези Общи условия;
– да заплати евентуално възникнали разходите по доставката, предвидени и описани в раздел 6. СТОЙНОСТ НА ДОСТАВКАТА

– да получи стоката или да осигури трето лице, което да получи стоката в сроковете за доставка на посочения от него адрес от негово име.
– да полага всички грижи и да предприема необходимите мерки, които разумно се налагат, с цел опазване на паролата си;
– да не прави достояние на трети лица паролата си и да уведомява незабавно Доставчика в случай на неправомерен достъп до клиентския си профил, както и при вероятност от такъв;
– с оглед спецификата на Интернет протоколите и сигурността при опазването на данните за паролата, да прекратява сесията, при която е влязъл в клиентския си профил чрез натискане на виртуалния бутон „изход”;
– да не подава фиктивни или невалидни заявки или друга невярна информация;
– при ползване на уебсайта megdan.com да не извършва злоумишлени действия, както и всякакви други действия, които нарушават българското законодателство.

Клиентът носи пълна отговорност за опазването на своята парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използването й.

Клиентът има право на:

– достъп в режим онлайн до megdan.com  при спазване на условията и изискванията за достъп, определени от Доставчика. За да подава валидни заявки за стоки, Клиентът следва да въведе потребителското си име и парола.
– достъп и корекция в режим онлайн на личните си данни.

– без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок от 14 дни от получаването и при условие, че тя бъде върната във вида, в който е получена, без да бъде ползвана. Което е опоменато в ДИРЕКТИВА 2011/83/ЕС НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 25 октомври 2011 година, чл.9

С приемането на настоящите Общи условия, Клиентът се съгласява да получава непоискани търговски съобщения от Доставчика.

Клиентът се задължава при ползуване на megdan.com:
– да спазва българското законодателство, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави;
– да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права, включително право на интелектуална собственост;
– да уведомява незабавно Доставчика за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на интернет-страницата;
– да не се намесва в правилното действие на системата, включително, но не само, да не осуетява процедурата по идентификация на друг Клиент, да не осъществява достъп извън предоставения му, да не възпрепятства други Клиенти да използват интернет-страницата, както и да не използва интернет-страницата по начин, предизвикващ отказ от услугите („denial of service“);
– да не извлича чрез технически средства или по технически начин информационни ресурси или части от информационни ресурси, принадлежащи към базите данни, разположени в megdan.com и по този начин да не създава собствена база данни в електронен или друг вид;
– да не се представя за друго лице или представител на юридическо лице или група хора, които не е оправомощен да представлява, или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група лица;
да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия.

При неспазване на задълженията по предходната алинея, Доставчикът има право незабавно и без предварително предупреждение да спре достъпа на Клиента и трети лица до клиентския му профил, както и право на обезщетение за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, които са пряка и непосредствена последица от неизпълнението на задълженията по предходната алинея от страна на Клиента. В тези случаи, Доставчикът има правото да сезира компетентните държавни органи за установяване на съответното нарушение.

10. ЛИЧНИ ДАННИ

Доставчикът има право да събира и използва информация относно своите Клиенти, когато същите се регистрират. Информацията, чрез която Клиент на интернет-страницата може да бъде идентифициран, може да включва име, презиме, фамилия, адрес, професия, пол, възрастова група, телефон, електронен пощенски адрес за кореспонденция и всяка друга информация, която Клиентът предоставя при регистрацията си и всяка друга, която същия въвежда или предоставя при заявяване, получаване или използване на предоставяните от Доставчика услуги, участване в промоции, томболи и състезания, попълване на анкетни карти, въпросници, формуляри и други. Доставчикът гарантира конфиденциалност на личните данни на своите клиенти, декларирайки, че те няма да бъдат използвани за различни от предназначението си цели, а именно: установяване на контакт с клиента при уточняване подробности около поръчката и начините за нейната доставка и заплащане. Личните данни, предоставени от клиента, се използват от служителите на фирмата и за издаване на фактура и гаранция за закупения продукт.

Доставчикът полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за Клиента, станала му известна по повод покупко-продажбата на стоки чрез интернет-страницата – предмет на настоящите Общи условия, освен в случаите на непреодолима сила или случайно събитие.

В регистрационната форма, попълвана от Клиента при регистрацията, Доставчикът обозначава задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставянето им. С изразяване на съгласие с настоящите Общи условия, Клиентът се съгласява информацията за него да бъде обработвана по предвидения в тях ред.

Ограниченията не се прилагат в случай, че Клиентът или лица под негов контрол са извършили злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия или са нарушили права или законни интереси на трети лица. В този случай Доставчикът има право да предостави личната информация за Клиента на съответните компетентни държавни органи, съгласно действащото законодателство.

Доставчикът се задължава да не разкрива никаква лична информация за Клиента и да не предоставя събраната информация на трети лица – търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:

– е получил изричното съгласие на Клиента при регистрацията или в по-късен момент;
– информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация при спазване на законово установените процедури;
– в други посочени в закона случаи.

11. ПРАВА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Съдържанието на уеб сайта е със запазени авторски права. Зареждането, записването и отпечатването на отделни страници и/или секции, снимки и други документи е позволено единствено при условие, че бележките и знаците за авторското право или други такива, свързани със собствеността, не са премахнати. Забранява се всяко възпроизвеждане (цялостно или частично), промяна, предаване (по електронен или друг път), свързване или използване на уеб сайта на Доставчика за каквито и да са публични или търговски цели без писменото разрешение на Доставчика и/или носителят на авторското право.
Правата на интелектуална собственост върху всички елементи и ресурси, разположени на уебсайта за електронна търговия megdan.com (включително наличните бази данни), са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните права, принадлежат на Доставчика или на съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване на Доставчика и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.

12. ДРУГИ

За неуредените от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.